image
Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Základní škola T. G. Masaryka Fulnek, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Fulnek
nám. Komenského 12
742 45 Fulnek

Základní účel zřízení - školní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní klub
 • Školní jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola T. G. Masaryka Fulnek příspěvková organizace
  Masarykova 426
  742 45 Fulnek 1

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola T. G. Masaryka Fulnek příspěvková organizace
  Masarykova 426
  742 45 Fulnek 1

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 556 741 023

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsmafulnek.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola T. G. Masaryka Fulnek příspěvková organizace
  Masarykova 426
  742 45 Fulnek 1

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  zs.mafulnek@zsmafulnek.cz

 • 4.8 Datová schránka

  ft6mifw

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1772582359/0800

6. IČO

709 84 387

7. DIČ

CZ70984387

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zs.mafulnek@zsmafulnek.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): ft6mifw

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola T. G. Masaryka Fulnek příspěvková organizace, Masarykova 426, 742 45 Fulnek 1

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou T. G. Masaryka Fulnek, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.