image
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky a rodiče > Školní družina

Školní družina

Organizace školní družiny od 4. září 2023

Provoz ŠD a základní informace pro přihlašování

Platba za ŠD je 150 Kč/měsíc.

Platba se provádí na účet školy: 1772582359/0800

 1. platba do 30. 9. 2023: 600 Kč
 2. platba do 31. 1. 2024: 900 Kč

Platební údaje dostanou žáci od své paní vychovatelky do 20. 9. 2023 na Edupage.

Kdo se přihlásí do ŠD, je pravidelným účastníkem, na kterého se vztahují pravidla Vnitřního řádu ŠD.

Veškeré informace týkající se ŠD naleznete na webu školy a na Edupage.

Podle počtu přihlášených se bude odvíjet další organizace družiny (seznamy dětí a rozdělení do oddělení, přidělení variabilního symbolu pro platbu).

Základní informace pro rodiče ke školní družině (ŠD)

Vážení rodiče,

Pokud chcete své dítě přihlásit do školní družiny (ŠD), prosím vás o:

 • Důkladné přečtení Vnitřního řádu školní družiny (webové stránky školy), kde naleznete všechny potřebné informace.
 • Řádné vyplnění a podepsání Přihlášky do školní družiny.
 • Zaměřte se zejména na odchody dítěte do ZUŠ a jiných kroužků mimo budovu školy (možno doplnit později i průběžně měnit).
 • Pokud chcete, aby dítě odešlo samo v jiný čas, než je uvedeno v Přihlášce, oznamte písemně (telefonicky ne) den a dobu změněného odchodu a podepište se. Jde o bezpečnost vašeho dítěte. Dětem přikládám omluvenky pro usnadnění.

Do ŠD doporučuji

 • Oblečení pro pobyt na zahradu dát v pytlíku do šatny (podepsat vše i přezůvky).
 • Prosíme, ať mají žáci láhev vhodnou k dolití nápoje v rámci pitného režimu v ŠD.
 • Důrazně upozorňujeme na nepoužívání mobilních telefonů, chytrých hodinek apod. v ŠD.
 • V případě ukončení docházky do ŠD je nutné vyplnit Odhlášku ze školní družiny.
 • Krabička papírových kapesníků.
Šikulové 6:15 - 8:00/11:40 - 15:00 učebna č. 9 Jana Křivonožková
Duháčci 7:00 - 8:00/11:40 -15:45 učebna č. 6 Lenka Sokolová
Smajlíci 11:40 - 14:00 učebna č. 11 3 Marcela Šlajterová
Mimoni 12:35 - 14:00 učebna č. 116 Monika Zajonc Mrázková

Provoz v odděleních se mění podle organizace a kroužků, oddělení mohou být spojena apod.

Všechny náležitosti a podrobné informace vám za ŠD podá vedoucí vychovatelka Jana Křivonožková.

Za všechny materiální, finanční a jiné dary do ŠD děkujeme!